Om oss
Vårt kontor och kreativa bas ligger vid älvsborgsbron, vid hamninloppet. Där slår vi våra kloka huvuden ihop, programmerar och genomför workshops. Samtalar över en promenad på kajen.

Vi syns dock oftast ute på plats hos våra kunder där vi bildar starka team. Vi är entreprenörer i själ och hjärta och det är också med nyfikenhet och entreprenörskraft som vi gör avtryck i våra uppdrag. Allt började med en ide om spel på nätet tillsammans med TV4 och Expressen…scrolla gärna ner och läs mer om det här…

Bakgrund
Med visionen om en ny spelportal på nätet gjorde vi affärsplaner, startade bolag, löste finansiering och utvecklade en kommunikationsplattform som lanserades 2005 tillsammans med TV4 och Expressen.

spelbolaget

En mobil tjänst ingick, integrerad med ATG och Svenska Spels teknik. Det var som att sjösätta en prototyp av en Whitbreadbåt med fulla spinnaker och en del av besättningen kvar på land. Detta under en tid då Altavista och Lunarstorm var de stora referenserna. Vi var lite tidigt ute här och lyckades inte nå visionen. Men erfarenheterna vi gjorde har vi delat med oss av till våra kunder och hjälpt dem framåt i deras utveckling.

Ett av målen med spelportalen var att se om det gick att få betalt för tjänster på nätet av privatpersoner. Känslan första veckan när en helt okänd spelare betalade 249 kr för att använda våra tjänster var fantastisk. Belöningen.

Det är denna känsla som driver oss i vårt arbete, en känsla vi vill att våra uppdragsgivare skall få uppleva när de anlitar oss och lanserar sina nya tjänster.

Användarcentrerad metodik
Genom att involvera användarna i utvecklingsprocessen skapar vi en naturligt drivkraft för innovation och en delaktighet som förankrar nya applikationer och system hos användarna i deras arbetsmiljö.
user-centered
Att ha aktiva användare ur målgruppen med under hela utvecklingsprocessen har visat sig vara en av de främsta anledningarna till lyckade IT-utvecklingsprojekt.

Det ger en ökad flexibilitet och kortare handläggningstider vid anpassningar av system och applikationer och gör det möjligt att successivt införa förändringar i verksamheten. Vi försöker därför arbeta så nära våra uppdragsgivare som möjligt under hela processen.

Utifrån de mål och behov som finns arbetas skisser och prototyper fram som visualiserar användargränssnittet. Prototyperna testas och utvärderas löpande så att man tidigt upptäcker eventuella problem ellernya användningskrav som ökar värdet av investeringen. Att arbeta i cykler på det här sättet innebär att den slutgiltiga tjänst som lanseras uppfyller såväl verksamhetens mål som användarnas behov.

Agil utvecklingsprocess
Vi tror att en idé inte kan värderas förrän den testats i praktiken. Vi strävar därför alltid efter att snabbt få fram en prototyp , även i den inledande konceptfasen, för att kunna visualisera det vi skall åstadkomma.
webinvest-crm
Fas 1 : Uppstart – Genomgång av grundläggande förutsättningar
Vi utvärderar vision, koncept och lönsamhet och tar fram specifikationer utifrån tekniska förutsättningar och marknadspotential. I arbetet gör vi en bedömning av projektets genomförande utifrån ekonomi och affärsmöjligheter, tidplan och resurser samt övriga omgivande faktorer.

Fas 2: Visualisering – framtagande av aktuella tjänster i utvecklingsmiljö
Så tidigt som möjligt i processen visualiseras det som skall utvecklas. Detta samlar projektorganisationen och säkerställer en samsyn inom uppdragsgivarens organisation på ett tidigt stadium. I lite större projekt tar vi ofta fram en pilot- eller beta version av aktuella tjänster i vår utvecklingsmiljö som kan nås via Internet.

Fas 3: Modifiering – Anpassningar och slutförande av utveckling.
Tjänsterna modifieras efter kunder, partners och den egna organisationens feed-back. Innebär att beslut tas om bästa timing och förfarande för att lotsa den nya tjänsten från pilot till fungerande tjänst.

Fas 4: Implementering – Driftsättning och lansering
Installation i skarp driftsmiljö med rätt krav på säkerhet och tillgänglighet. Inför implementation hos användare och/eller lansering för slutkunder fastställs hur företaget skall sälja, främja eller stödja tjänsten för att nå hela vägen fram till tänkt målgrupp och användare. Att få det rätt första gången är viktigt.

Ett utvecklingsteam
Vi är ett väl sammansvetsat team med lång erfarenhet och djupt tekniskt kunnande. Tillsammans kan vi snabbt utvärdera nya eller befintliga investeringar i webbaserade och mobila lösningar och få projekt i rätt riktning.
Här följer en kort presentation om var och en av oss, men det är tillsammans vi blir riktigt vassa:
peter-profil
Peter Cederholm
(M.Sc. Market and Business Intelligence)
Peter har under de senaste +15 åren bistått företag med strategi-, förändringsledning och affärsutveckling inom digital transformation och datadriven kommunikation. Passionerad vindsurfare och off-piståkare som drömmer om att få göra ett projekt inom dessa områden.
anders-profil
Anders Östman
(senior expert PHP/MySQL)
Anders har arbetat med programmering sedan 1987, PHP och MySQL sedan 1999. Anders har
haft många olika uppdrag avseende design och hantering av stora datamängder men också som konsult inom Business Intelligence. När han lämnar tangentbordet är han en flitigt anlitad fotograf och trummis i hårdrocksbandet Rawburt med drömmar om skivkontrakt och turné.
fredde-profil
Fredrik Sjöqvist
(senior expert PHP/MySQL)
Fredrik är utbildad systemvetare som arbetat med webbutvecking sedan 2000. Han jobbar med allt från mindre mobila lösningar till migrering av stora affärskritiska it-system. Stor musik- och filmkonsument som gillar innebandy, skidåkning och fotografering. Drömmer fortfarande om att bli hockeyproffs.
stefan-profil
Stefan Jansson
(M.Sc. Software development and management)
Stefan har kodat PHP sedan millenieskiftet och är företagets senaste tillskott. Förutom kunskap inom systemutveckling besitter han även stor kunskap inom sociala medier, affiliate och sökmotoroptimering. Har svårt att slita sig från tangentbordet och har ofta några projekt på gång även på egen hand.