Utvalda referenser
Våra uppdragsgivare kan ha helt olika ansvarsområden och fokus på vad som skall genomföras. Våra insatser varierar förstås och kan vara enstaka uppdrag till ett övergripande ansvar för all webbutveckling.

Ägare och styrelse eller VD/ledning som vill utvärdera och driva företagets digitala transformation.

Marknadschefer som vill utveckla varumärket och kommunicera via sociala medier och mobila tjänster.

Försäljningschefer och CRM-ansvariga som vill optimera företagets kundbearbetning och försäljning.

Visionära och driftiga IT-chefer som vill ny- och vidareutveckla applikationer och portaler.

Vi har bidragit med råd och utveckling avseende satsningar i Internetföretag inom sportspel, auktioner, musik, dejting m.m. med såväl entreprenörer och investerare som uppdragsgivare.

Vi har hjälp teknikbolag att vidareutveckla sina system och även bistått med försäljningsriktade insatser.

Bland våra etablerade företagskunder vill vi gärna lyfta fram vår erfarenhet inom hotell/resor, marina försäkring samt bygg-och fastighetssektorn, men vi har erfarenhet inom många olika industri- och tjänstebranscher

Hör av dig om du vill veta mer, vi är nyfikna av oss och gör sällan samma sak två gånger. Vi är alltid öppna för nya utmaningar!

webinvest-referens-logos

The Swedish Club
Sedan 2007 har vi förtroendet av The Swedish Club att utveckla lösningar för deras digitalisering och mobilitet. Det är ett stort förtroende av ett ledande marint försäkringsbolag med kontor i några av världens strategiska sjöfartscentra. Företaget etablerades 1872 och ägs av dess medlemmar som utgörs av en internationell gemenskap av ledande redare, som kan möts online.
TSC_5904-72-dpi

The Swedish Club är ett ömsesidigt marint försäkringsbolag med huvudkontor i Göteborg. De har omkring 100 anställda i 6 länder men hela världen är deras arbetsfält. Vid starten 1872 försäkrade de dåtidens moderna skepp – ångfartyg. Idag erbjuder de sina medlemmar P&I, FD&D, Marine & Energy samt ett stort antal tilläggsförsäkringar för de flesta typer av fartyg i ett one-stop-shopping-koncept. De är också medlemmar i International Group of P&I Clubs.

Läs mer på: www.swedishclub.com.

Webinvest har under en period haft ansvaret för utvecklingen av ett nytt webb-baserat system för Underwriting och offerering som bygger på företagets finansiella riskmodeller och är integrerat i företagets CRM-system. Ett av de mest utmanande och krävande uppdrag vi haft, samtidigt som det också har varit ett av de allra mest givande.

Braganza
Braganza är ett norskt investmentbolag som bedriver verksamhet i flera länder, däribland Norge, Sverige, Storbritannien och Spanien. En avsevärd andel av Branganzas investeringar har gjorts inom resebranschen där man har en lång och bred erfarenhet från olika delar inom denna sektor.
sunhotels-zleeping-logo

Webinvest har bistått med projektledning, affärsutveckling och utvecklat webb-baserade och mobila lösningar för bolag inom Braganzas portfölj sedan 2008. Investeringarna bygger på en Internetbaserad affärsmodell och nedan följer en kort beskrivning av två referensprojekt som vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att vara delaktiga i:

Sun Hotels/Collect Hotelreviews:

Sun Hotels är ett Internetbaserat hotellbokningsbolag som erbjuder sina tjänster till resebyråer och researrangörer. Totalt är över 3,000 resebyråer anslutna till deras system världen över. Webinvest fick ansvar för att ta fram och utveckla en lösning som gjorde det möjligt för Sun Hotels att samla in hotellrecensioner och betygsättning från resenärer direkt efter deras vistelse och göra dessa tillgängliga för Sun Hotels företagskunder. Redan från start hade vi över 30% i svarsfrekvens och idag har hundratusentals recensioner samlats in världen över och ett partnerbaserat koncept tagits fram kring lösningen.

ZlepingHotels.com/Mobile Hotelbooking:

Zleepinghotels är en internetbaserad leverantör av hotellövernattningar och vänder sig till privatpersoner. Bolaget erbjuder 38 000 hotell i mer än 1 500 resmål i 120 länder. När bolagets lanserades 2011 fick Webinvest uppdraget att utveckla en mobil applikation för hotellbokning med möjlighet till reservation, delbetalning och betalning. En mycket avancerad mobil lösning, med kartpostionering, visning av lediga rum m.m. I uppdraget ingick även en integration med Facebook. Den mobila applikationen hittar du här. Besök gärna www.zleepinghotel.com eller facebook.com/zleepinghotels.

Grundfos
Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.
Grundfos-iSolutions-F2_72dpi_crop
Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens absolut bästa produkter.

Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

Webinvest har utvecklat en webbaserad pumpguide där tekniker får tillgång till relevant och aktuell pumpdata, ersättningspumpar och tillbehör samt hittar närmaste serviceverkstad. Pumpguiden som är utvecklad i PHP/MySQL som ger kraftfulla möjligheter att styra webbplatsen för att exempelvis skapa inloggningsfunktioner, administrationssystem, banner rotationer för annonsering, nyhetsbrev, och anpassa innehållet efter besökarna.

I pumpguiden finns också ett backoffice med administrativa funktioner som stöd för att bl.a söka fram pumpar, göra ändringar och byta ut, ta bort pumpar. Det fanns flera fördelar med samordna utvecklingen av den mobila tjänsten med webbtjänsten. Framförallt att utnyttja befintligt backoffice och tillse att webben och mobilen har samma funktionalitet och att ny information kan uppdateras på en och samma gång.

Pumpguiden finns även tillgänglig som mobil webbAPP via den egna webbplatsen. Genom sms/e-postutskick etc kan mottagarna enkelt klicka på en länk och ladda ned applikationen på sin mobil. För att möta kravet från Grundfos om att den mobila pumpguiden även skall kunna hämtas via AppStore och Android Market utvecklade vi webb-appen i jQuery Mobile (HTML5).

Tomorrow
Tomorrow (tidigare Tenjin Visual) är en digital mediabyrå som specialiserat sig på 3D-visualisering. Ett ungt och kreativt företag som skapar digital kommunikation över en mängd olika medier, bland annat webb, broadcast, smarta telefoner och reklam. För att visualisera olika objekt används 3D, film och ljud.
???
Tomorrow är partner till Webinvest sedan flera år. Tillsammans arbetar vi med olika projekt avseende visuell påverkan och kommunikation, där Webinvest svarar för att göra innehåll tillgängligt i webb-baserade och mobila lösningar.

Vi träffas regelbundet för att diskutera projekt, utbyta ideér och hitta nya spännande områden för 3D-visualisiering. Dagens ungdomar som är vana vid spel och grafik kommer att ha andra förväntningar på kommunikation och tjänster framöver än det som finn sidag.

Vi har gjort flera projekt tillsammans inom bygg- och fastighetssektorn. Några av slutkunderna är Wingårdhs,HSB,Peab,Mark-Bygg, Wästbygg och Sverigehuset. Vi har också hjälpt till med att utveckla Tomorrows nya webbplats i WordPress, som ställt höga krav på det visuella och möjligheten att anpassa innehållet på ett effektivt sätt.