Våra tjänster
Vi ser oss som ett resursförstärkande digitalt team till våra kunders egen organisation och förmåga, där vi bistår med en mix av tjänster över tid.

En allt större del av våra uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för ett kundgenererat innehåll och individanpassning av kommunikation via mobila applikationer och olika sociala media nätverk.

Vi älskar Startups och ”projekt från scratch” där vi är som allra bäst. Som ett dedikerat team hjälper vi dig att konkretisera digitala ideér och ta ut riktningen för bästa genomförandet.

Oavsett om ni har egna utvecklingsresurser, anlitar vårt utvecklingsteam eller annan it-leverantör, kan våra projektledare tillse att den digitala utvecklingen hålls samman och följer de beslut som fattats fram till lansering.

Startups & investeringsbeslut
Startups liksom digitaliserings-projekt präglas ofta av hög risk och många osäkerhetsfaktorer. Vi hjälper dig att bedöma genomförbarhet och lönsamhet och ta beslut om avgränsningar utifrån ekonomi och affärsmöjligheter, tidplan och resurser samt övriga omgivande faktorer. Nya tankar och idéer dyker alltid upp. De som inte är värda att gå vidare med sållas bort. Andra förädlas.
glodlampor
Oavsett var du och ditt företag befinner er så är det visionen om framtiden som är vägledande. Ni kan er affär bäst. Ni känner era kunder, vet vad som fungerar bra nu och har koll på konkurrens och marknadsutveckling. Eller kanske är ni i uppstart och har inte någon affär ännu. Inga kunder och ingen likviditet. Kanske en affärsplan.Vi utvärderar vision, koncept och lönsamhet och tar fram specifikationer utifrån tekniska förutsättningar och marknadspotential. Ni får beslutsunderlag med tydliga rekommendationer för den fortsatta utvecklingen.

Vi hjälper dig utvärdera förutsättningarna i samband med en investering i digitala satsningar, från ett givet nuläge till ett definierat och mätbart mål.

Projekt och förändringsledning
Vi erbjuder kvalificerade förändrings- och projektledartjänster där kommunikation och ledarskap är centrala begrepp när det gäller att få affärskritiska projekt att löpa smidigt under hela utvecklingsprocessen.
webinvest-coffee-sketch
Att införa ny teknik på ett framgångsrikt sätt handlar mycket om att tolka, kommunicera och möjliggöra – inte instruera och införa. Ett lyckat införandet av nya IT-stöd uppnås genom en ökad förändringsbenägenhet i organisationen. Att kommunicera, engagera, aktivera och underlätta medverkan från människor i organisationen, så tidigt och öppet och så fullständigt som möjligt i utvecklingsprocessen är därför utgångspunkt i allt vårt arbete.

Oavsett om ni har egna utvecklingsresurser, anlitar vårt utvecklingsteam eller annan it-leverantör, kan våra projektledare tillse att den digitala utvecklingen hålls samman och följer de beslut som fattats fram till lansering.

Affärsutveckling – CRM
Customer Relationship Management (CRM) är en företagsövergripande affärsstrategi som syftar till att öka intäkter eller minska kostnader genom att utveckla lönsamma kundrelationer baserat på olika kunders värde för företaget och deras behov.
crm-moln
För att ett CRM-arbete skall fungera måste ett kundorienterat arbetssätt införas i hela organisationen, som bygger på definierade affärsprocesser och utvecklade IT-stöd som driver dessa förbättrade processer och tillhandahåller rätt information till de anställda.

Om information från olika datakällor i en organisation samlas för att ge en helhetssyn på varje enskild kund i realtid, kan medarbetare inom områden som försäljning, kundsupport och marknadsföring fatta snabba underbyggda beslut om korsförsäljning och merförsäljning på olika affärsmöjligheter som dyker upp och att dessa ligger i linje med företagets marknadsstrategi och positionering.

Vill har mångårig erfarenhet av att utvärdera, utveckla och införa CRM-strategier och systemstöd.

Systemutvecklingstjänster
Vi fascineras av möjligheterna med Internet, sociala medier
och mobila tjänster.
lamp_logos
Vår utveckling omfattar applikationer för iPhone/iPhone, Android, Facebook, WordPress. Och för resten av webben, förstås. Med vår samlade kunskap och erfarenhet ger vi konkreta förslag på digital strategi, nya utvecklingsområden
och applikationer med ett externt perspektiv till våra kunder.

Våra utvecklare är experter på PHP-programmering och vår applikationsutveckling omfattar native-appar (iPhone, iPad, Android), webbaserade appar för smart-phones, appar för sociala medier (Facebook, Twitter, bloggar m.m) eller webbportaler.

Vi har många års erfarenhet av att utveckla lösningar för stora volymer av samtidiga användare med höga krav på säkerhet och flexibilitet. Det ger oss det förtroende som behövs för att genomföra affärskritiska utvecklingsprojekt!